Izjava o varstvu potrošnikov in drugih uporabnikov


Splošno

 

Podjetje Aforum d.o.o., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: ponudnik oz. podjetje oz. upravljavec osebnih podatkov) ceni zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani www.aforum.si, zato se zavezuje k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh pridobljenih osebnih podatkov potrošnika oziroma uporabnika v skladu z določili veljavne evropske in slovenske zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov in varstva potrošnikov. Hkrati pa njihove podatke skrbno varuje tudi pred vdorom tretjih oseb, kar uporabnikom zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom. 

 

Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Upravljavec zagotavlja, da bodo vsi pridobljeni osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi uporabnik oziroma potrošnik izrecno soglaša. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa se lahko prekliče na isti način, kot je bilo podano. V primeru, da se osebnih podatkov ne posreduje ali oziroma v kolikor se soglasje prekliče, upravljavec osebnih podatkov ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

 

Vsak uporabnik oziroma potrošnik ima s svojimi osebnimi podatki:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do ugovora
 • ter pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju upravljavca na elektronski naslov info@aforum.si.

Če pa morebiti menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.

 

Varstvo osebnih podatkov

 

a) Osebni podatki ki jih zbiramo

 

Ponudnik za potrebe opravljanja svojih storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja ter naslov za dostavo,
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • kontaktno telefonsko številko,
 • državo bivanja,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu,
 • IP naslov, iz katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta,
 • čas in datum registracije,
 • arhiv komunikacije,
 • podatke o vsebini naročila.

 

b) Zaupnost in ravnanje s podatki

 

Ponudnik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, zaradi česar se ponudnik zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih na kakršnikoli način pridobi od uporabnika (preko spletne strani, po elektronski pošti, preko telefona, ipd.) v skladu z veljavno evropsko in slovensko zakonodajo. Hkrati so vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov,  seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov. Prav tako so te osebe dolžne upoštevati ta določila o varstvu osebnih podatkov potrošnikov in vseh drugih uporabnikov spletne strani www.aforum.si. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

 

Vsi pridobljeni podatki (podatke o nakupih in drugi posredovani osebni podatki) bodo obravnavani tajno in izključno uporabljeni za namene obveščanja o ugodnostih ob posebnih priložmostih ter za pošiljanje drugega informativnega gradiva, pošiljanja prilagojenih ponudb, računov v zvezi z prodajo in pošiljanjem blaga ali opravljanja storitev preko e-pošte, SMS/MMS/Viber sporočil, telefonskih klicev in preko navadne pošte. Ti podatki bodo hkrati uporabljeni za statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletne strani in za ostale potrebe poslovnega komuniciranja in po potrebi tudi za prilagajanje spletnih oglasov za ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords, ipd.) z namenom predstavitve vseh storitev podjetja in dodatne ponudbe. V okviru priprave prilagojene ponudbe se izvaja segmentacija na podlagi zgoraj opredeljenih podatkov, podatkov o obiskanih spletnih straneh ponudnika (če se je posameznik ob obisku spletne strani s tem strinjal) in opravljenih nakupih. 

Podatki za ta namen se obdelujejo do preklica privoljenja oziroma dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani ter po tem izbrišejo, uničijo, blokirajo oz. anonimizirajo.

 

Podjetje Aforum d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani www.aforum.si in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Podjetje Aforum d.o.o. lahko podatke posreduje samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov.

 

Varnost nakupa ponudnik zagotavlja tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov. Vnašanje osebnih podatkov in podatkov za plačilo poteka preko varnega spletnega obrazca, zaščitenega z enakimi ali podobnimi šifrirnimi mehanizmi, kot jih uporabljajo banke in druge zaupanja vredne institucije.

Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik ponudnika prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in transakcijske podatke uporabnikov spletne trgovine.

 

c) Soglasje za obdelavo in hrambo osebnih podatkov

 

Uporabnik spletnega mesta www.aforum.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka ali naročila za opravljanje storitev in s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, naslov in kraj bivanja ter naslov za dostavo, naslov elektronske pošte (uporabniško ime), kontaktna telefonska številka, država bivanja, geslo v šifrirani obliki, drugi podatki, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini ali naknadno prostovoljno doda v svoj profil, IP naslov, iz katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta, čas in datum registracije, arhiv komunikacije in podatke o vsebini naročila.

 

Vsak uporabnik pri nakupu v spletni trgovini ponudnika z označitvijo praznega polja podaja izrecno privolitev, da lahko ponudnik kot upravljavec zbirk osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, ki mu jih je posredoval, in sicer za namene: internetne prodaje, dostave blaga ali izvedbe storitev, oglaševanja, statističnih obdelav podatkov, telefonskega, osebnega in pisnega anketiranja, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju ponudnika, izgradnje baze CRM, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja. Pri nakupu v spletni trgovini uporabnik poda izrecno soglasje, da lahko ponudnik za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o uporabniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s kupcem. Podjetje bo pridobljene podatke varovalo ter preprečevalo njihove kršitve in zlorabo, vse v skladu z veljavno zakonodajo. Osebni podatki bodo tako uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje in za opravljanje storitev, ki jih podjetje ponuja.

 

Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih po zadnjem nakupu ali naročilu za opravljanje storitev. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil ter obvestil o mesečnih akcijah, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Uporabnik lahko prav tako zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež družbe Aforum d.o.o. ali na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju upravljavca na elektronski naslov info@aforum.si.

 

Uporabnik z označitvijo praznega polja hkrati potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavno zakonodajo. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za pošiljanje oglasnega gradiva in obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju ponudnika. Preklic lahko pošlje po e-pošti na elektronski naslov info@aforum.si, po pošti na naslov ponudnika ali z uporabo posebnega kontaktnega obrazca na strani www.aforum.si. Odjava je možna tudi s klikom na povezavo, ki bo prikazana ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil. Vsakršne spremembe osebnih podatkov lahko uporabnik popravi v svojem uporabniškem profilu ali pa jih ponudniku pošlje po e-pošti na elektronski naslov info@aforum.si ali jih sporoči na telefonsko številko 040/845-145. Pri vsakokratnem dostopu do spletne strani podjetja se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) samodejno beležijo. Te informacije ponudnik uporablja za merjenje priljubljenosti svoje spletne strani in izboljševanje kakovosti vsebin in uporabnosti.

Ponudnik bo osebne podatke uporabnikov hranil samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo, vse v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. Uporabnik lahko svojo registracijo iz spletne trgovine prekliče tako, da preklic registracije sporoči pisno na naslov info@aforum.si. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik ponudniku poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

 

Varstvo otrok

 

Ponudnik se v skladu z dobro vero in poštenjem zavezuje, da ne bo brez izrecnega soglasja staršev ali skrbnika otroka, obdeloval nikakršnih osebnih podatkov oziroma odobril nakupa ali dajanja naročil za opravljanje storitev osebi, za katero sumi, da ni dopolnila 14. let.

 

Odgovornost uporabnika

 

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje. Mladoletne osebe so pred nakupom izdelka dolžne pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov.

Šteje se, da uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost elektronskih storitev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne. Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.